Idea o Stowarzyszeniu powstała jeszcze w trakcie nauki na Terapii Zajęciowej w Policealnej Szkole im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, popularnie nazywanej Medykiem. Tam poznały się Basia i Justyna. Kiedy emocje związane z egzaminami już opadły, postanowiliśmy zadziałać. I tak w listopadzie 2015 roku szczęśliwie zarejestrowaliśmy nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i Okolic „Art-Kreatywni”. Do naszego grona dołączyły Agnieszka Śliwińska i Agnieszka Szkup, co pozwoliło stworzyć trzon Zarządu.

Głównym celem naszej działalności jest aktywizowanie, integrowanie i wspieranie środowiska lokalnego (Elbląg i okolice), zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Jak zauważył François-Marie Arouet Voltaire „Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb”. I my te potrzeby próbujemy zaspokoić wspierając następujące obszary:

  • edukacja – organizujemy i prowadzimy różne formy zajęć z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, starszymi, niepełnosprawnymi jak warsztaty plastyczno-techniczne, animacje czasu wolnego, wykłady, kursy, szkolenia, kreatywne urodziny;
  • zdrowie i opieka społeczna – zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, Sensoplastyki, zimowiska, kolonie, współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, placówkami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami;
  • kulturę i historię regionu – poprzez uczestniczenie w artystycznych akcjach miejskich, wiejskich, m.in. jarmarków świątecznych, Dni Elbląga.